Metode calitative de cercetare
                                   Curs intensiv, şcoala doctorală