Metode calitative de cercetare
                                   Curs intensiv, şcoala doctorală
Punctaje obţinute 

În notarea proiectului au fost evaluate, cu ponderi egale: 
  • Enunţarea întrebării de cercetare (inclusiv corectitudinea eventualelor ipoteze, stabilirea obiectivelor etc.)
  • Încadrarea teoretică şi stabilirea conceptelor centrale
  • Adecvarea metodei/metodelor alese pentru atingerea obiectivelor
  • Selecţia unităţilor de analiză şi adecvarea procedurilor de culegere a datelor
  • Instrumentele de cercetare