Metode calitative de cercetare
                                   Curs intensiv, şcoala doctorală
Bibliografie

Atkinson, Robert (2006), Povestea vieţii. Interviul, Iaşi: Polirom
Babbie, Earl (2010), Practica cercetării sociale, Iaşi: Polirom
Kitzinger, Jenny (1994), The methodology of Focus Groups: the importance of interaction between research participants, Sociology of Health & Illness, Vol. 16, No. 1
Krueger, Richard A.; Casey, Mary Anne (2005), Metoda focus grup. Ghid practic pentru cercetarea aplicată, Iaşi: Polirom
Muchielli, Alex, coord. (2003), Dicţionar al metodelor calitative în ştiinţele umane şi sociale, Iaşi: Polirom
Peretz, Henri (2002), Metodele în sociologie. Observaţia, Iaşi: Institutul European
Silverman, David (2004), Interpretarea datelor calitative. Metode de analiză a comunicării, textului şi interacţiunii, Iaşi: Polirom
Zaller, John; Feldman, Stanley (1992), A Simple Theory of Survey Response: Answering Questions versus Revealing Preferences, American Journal of Political Science, Vol. 36, No. 3