Metode calitative de cercetare
                                   Curs intensiv, şcoala doctorală
Alcătuirea notei

- 1 punct din oficiu
- 2 puncte: activitatea de la curs şi laborator (lipsa activităţii poate fi compensată prin redactarea mai multor teme)
- 3 puncte: teme (3 teme a câte 1 punct, vezi aici)
- 4 puncte: proiect final