Metode calitative de cercetare
                                   Curs intensiv, şcoala doctorală
Programa cursului

20.06.2011 
Abordarea calitativă
Bibliografie: Silverman (2004), cap. 1, 2 şi 8; Babbie (2010), cap. 4

Studiul de caz
Bibliografie: Yin (2005), cap. 1, 2 şi 3
Exerciţiu: Elaboraţi un protocol de studiu de caz pentru o temă la alegere (termen limită: 4.07.2011)


23.06.2011
Experimentul - abordarea experimentală şi design-uri cvasiexperimentale
Bibliografie: Babbie (2010), cap. 8
Exerciţiu: Schiţaţi un experiment sau o cercetare cvasiexperimentală pentru a cerceta o temă la alegere (termen limită: 20.07.2011)

Observaţia
Bibliografie: Babbie (2010), cap. 10; Peretz (2003)
Exerciţiu: Elaboraţi schiţa unei cercetări bazate pe observaţie pentru o temă la alegere (termen limită: 20.07.2011)

4.07.2011
Interviul în cercetarea socială
Bibliografie: Silverman (2004), cap. 4; Babbie (2010), cap. 10; 
Atkinson (2006), cap. 1; Zaller&Feldman (1992)
Exerciţiu: Elaboraţi schiţa unei cercetări bazate pe interviu pentru o temă la alegere (termen limită: 01.08.2011)

Focus grup-ul 
Bibliografie: Krueger&Casey (2005); Kitzinger (1994)
Exerciţiu: Elaboraţi schiţa unei cercetări bazate pe focus grup pentru o temă la alegere (termen limită: 01.08.2011)


7.07.2011
Analiza datelor calitative - probleme de codificare şi construcţie teoretică; introducere în NVivo
Bibliografie: Silverman (2004), cap. 5; Babbie (2010), cap. 11;
Exerciţiu: Creaţi un proiect nou în NVivo. Utilizaţi surse multiple, eventual ordonate pe categorii (termen limită: 12.07.2011)


12.07.2011
Analiza datelor calitative cu NVivo - cum punem ordine în date
Proiect necodificat
Exerciţiu: Formulaţi o întrebare legată de o operaţie în NVivo. Încercaţi să-i găsiţi răspunsul (termen limită: 14.07.2011)


14.07.2011
Analiza datelor calitative cu NVivo - de la date la teorie
Rezumat