Cercetarea comunităților virtuale

Curs opțional, Anul 3, semestrul 2


Deși se discută despre virtual și real ca fiind două lumi diferite, ele de fapt se întrepătrund, producând contexte și fenomene sociale noi. Pe parcursul semestrului II, vom studia împreună comunități virtuale cu diverse conținuturi (politice, de migranți, de consumatori, de hobby). Este vorba despre un curs aplicat, iar seminariile vor fi în mare parte cercetare "de teren" în comunități virtuale. Studenții vor realiza cercetări în echipă, pe care le vor prezenta la sfârșitul semestrului.

Tematica pe care o acoperă cursul este următoarea:

- Lumea virtuală: oportunităţi şi riscuri
- Specificul relaţiilor sociale mediate de internet
- Resurse oferite de reţele sociale online (LinkedIn,Facebook)
- Comunităţi virtuale (forumuri, WoWSecond.LIFE)
- Bunuri publice virtuale (Wikipedia, software open source)
- Utilizarea reţelelor sociale online în marketing (inclusiv social şi electoral)
- Mişcări sociale online
- Specificul cercetării online
Comments