Contact
                                       
 Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Bd. Schitu Măgureanu, Nr.9
010181- Bucureşti
România