Conflict, negociere și tehnici decizionale

                                        Alcătuirea notei 

  • 1 punct: prezența la curs
  • 1 punct: prezenţa la seminarii
  • 1 punct: examen scris la jumătatea semestrului (parțial)
  • 3 puncte: realizarea şi prezentarea unei cercetări în echipă - obligatoriu.  Cercetarea se realizează în echipe de maximum 3 persoane. Pentru promovare este necesar să obțineți minimum 1 punct din cele 3 posibile. Mai multe detalii găsiţi aici.
  • 5 puncte: examen scris - obligatoriu Pentru promovare este necesar să obțineți minimum 2 din 5 puncte pentru lucrarea scrisă