Conflict, negociere și tehnici decizionale
                               Raportul de cercetare

Participarea într-o echipă de cercetare este o condiţie obligatorie pentru intrarea în examen şi vă poate aduce până la 3 puncte în nota finală. Fiecare echipă va prezenta raportul de cercetare la ultimul seminar.

Puteţi alege unul din următoarele două tipuri de cercetare:

 • cercetări experimentale în cadrul cărora sunt analizate una sau mai multe metode de luare a deciziei (prin aplicarea acestei/acestor metode)
 • cercetări experimentale ce urmăresc modul de luare a deciziei

Structura raportului va cuprinde următoarele elemente:

 • o scurtă parte teoretică în care prezentaţi metoda/metodele de luare a deciziei cercetate, respectiv aspectele decizionale supuse experimentului
 • obiectivele de cercetare (ATENŢIE: în cazul analizei unei metode de decizie, nu confundaţi obiectivele cercetării cu obiectivele deciziei)
 • ipoteză/e
 • metodologia cercetării
 • prezentarea și analiza datelor
 • interpretarea datelor
 • concluzii
 • bibliografie
 • eventuale anexe