Laborator Decizie şi raţionalitate
Aplicaţii experimentale

                    titulari: asist. Alexandra Rusu şi Cosmin Toth

Orele de laborator vor fi axate pe realizarea de exerciţii şi experimente precum şi pe dezbateri privind rezultatele obţinute şi posibilitatea dezvoltării unor modele explicative valide. Iniţial experimentele şi exerciţiile vor fi realizate de titularii de curs cu titlu de model, rezultatele fiind dezbătute în lumina literaturii de specialitate recomandate. În semestrul II, studenţii vor realiza experimente, ce vor fi apoi dezbătute în cadrul laboratorului

Programa laboratorului se găseşte aici

Prezentare tehnici de decizie

Alcătuirea notei:

- 1 punct oficiu

- 4 puncte participare la activităţile de laborator (0.2 puncte pentru fiecare prezenţă)

- 6 puncte experiment şi raport de cercetare (în echipe de maximum 3 studenţi; condiţie obligatorie pentru promovare: minimum 2 puncte pentru experiment)