Metodologia cercetării sociale

                                         Alcătuirea notei  

Înapoi la pagina principală 

Înapoi la pagina cursului 

Nota este compusă din:

- 1 punct - prezenţa la seminarii

- 2 puncte activitatea la seminarii, teme, teste

- 7 puncte examenul scris (constând în 3 întrebări de tip reproductiv şi un text de comentat)