Metodologia cercetării sociale

                                         Seminar 

15.02 - 26.02.2010

Seminar introductiv - moduri de cercetare a socialului


1.03 - 12.03.2010

Empirismul: Lazarsfeld, Paul, 2004 [1964], Mecanismul votului. Cum se decid alegătorii într-o campanie prezidenţială, Bucureşti: comunicare.ro, pp: 11-33, 37-45, 55-66  (text)


15.03 - 26.03.2010

Analiza funcţională: Merton, Robert K., 1967, On Theoretical Sociology, New York: Free Press; Cap. Manifest and Latent Functions- îl găsiţi la bibliotecă (altă carte interesantă: 1949, Social Theory and Social Structure, New York: Free Press; extrase din carte găsiţi aici)

Analiza structurală: Boudon, Raymond, 1998 [1993], Efecte perverse şi ordine socială, Eurosong&Book, pp. 41-58 (text); 


12.04 - 25.04.2010

Rona-Tas, Akos. 1998. “Path-Dependence and Capital Theory: Sociology of the Post-Communist Economic Transformation.”  East European Politics and Societies12/1:107-131  (text)


26.04 - 08.05.2010

Bourdieu, Pierre, 1999 [1994], Raţiuni practice. O teorie a acţiunii, Bucureşti: Editura Meridiane, pp. 8-25 (text); cartea se găseşte şi la bibliotecă

Interacţionismul simbolic: Goffman, Erving, 2007 [1959], Viaţa cotidiană ca spectacol, comunicare.ro, pp. 29-44


10.05 - 21.05.2010

Giddens, Anthony, 2002, Runaway World: How Globalization is Reshaping Our Lives, Routledge, pp. 36-50 (text); 

Weber, Max, 2001 [1917], Sensul "neutralităţii axiologice" în ştiinţele sociologice şi economice, în Teorie şi metodă în ştiinţele culturii, Iaşi: Polirom (text)