Reţele şi Instituţii în Dezvoltarea Comunitară
                                   Cursuri în semestrul II la anul II, Master Antropologie şi Dezvoltare Comunitară şi          
                                     Regională

Alcătuirea noteiRestanţă: Data limită pentru predarea lucrărilor (teme şi proiect) este 01.06.2012. Lucrările plagiate se refac în mod obligatoriu.