Reţele şi Instituţii în Dezvoltarea Comunitară
                                   Alcătuirea notei
- 1 punct din oficiu
- teme - 2 puncte
- prezentarea unui material la curs - 2 puncte
- activitatea la curs - 2 puncte
- proiect final - 4 puncte (se poate realiza în echipe de maximum 3 studenţi)

Nu există nicio condiţie eliminatorie pentru promovare