Analiza Reţelelor Sociale - laborator

                                    Sociologie, Anul III









Studiul reţelelor sociale se refera la structura şi conţinutul relaţiilor dintre actorii sociali (actori care pot fi persoane, organizaţii, state etc.), precum şi la consecinţele acestora. În cadrul laboratorului vom discuta noţiunile elementare ce ţin de studiul reţelelor sociale, şi  vom învăţa să folosim programe de analiză a datelor de reţea (Pajek, UCINET, NetDraw, Visone), în special pentru reprezentarea grafică a reţelelor. 

Nota finală va fi dată de activitatea voastră din timpul anului şi de cercetarea de echipă (cel mult 3 persoane în echipă), al cărei raport va fi prezentat la sfârşitul semestrului. 

Verificaţi programarea prezentărilor 


Pagina este în continuă schimbare, aşa că vă rog să reveniţi curând pentru a afla noutăţi.