Perspective asupra organizațiilor și rețelelor organizaționale
                                  Structura proiectului
Pentru proiectul de semestru este indicat să parcurgeţi următoarele etape:
  • Porniţi de la o întrebare de cercetare
  • Cu întrebarea de mai sus în minte, parcurgeţi literatura de specialitate 
  • În urma parcurgerii literaturii de specialitate (teorie şi rezultate ale altor cercetări), vă rafinaţi întrebarea de cercetare şi, eventual, construiţi ipoteze de cercetare
  • Alegeţi metoda/metodele de cercetare adecvate şi, dacă este cazul, construiţi instrumentele de cercetare
  • Culegeţi datele 
  • Prezentaţi rezultatele
  • Discutaţi rezultatele în legătură cu întrebarea de cercetare şi eventualele ipoteze