Perspective asupra organizațiilor și rețelelor organizaționale
                                  Alcătuirea notei
Nota finală va fi compusă astfel:

- 1 punct din oficiu
- 5 puncte temele (1.25 punct fiecare temă)
- 4 puncte proiect realizat individual sau în echipe de maximum 3 studenţi
- 0.5 puncte activitatea la curs 
- 1.5 puncte prezența fizică