Perspective asupra organizațiilor și rețelelor                                              organizaționale
                                  Informaţii utile pentru reexaminare
Pentru nota de la reexaminare, puteţi obţine puncte din redactarea unor lucrări, după cum urmează:
  • 4 eseuri scurte ce corespund următoarelor subiecte:
    1. Legătura dintre organizaţii şi instituţii (1p)
    2. Relaţia dintre organizaţie şi mediul ei (1p)
    3. Importanţa relaţiilor pe care le au angajaţii pentru succesul organizaţiei (1p)
    4. Capitalul social al organizaţiei (1p)
Puteţi păstra lucrările iniţiale, în măsura în care consideraţi că vă avantajează punctajul. El va fi ponderat pentru a corespunde noii grile de punctare. 

Data limită pentru trimiterea temelor şi proiectelor este 6 septembrie 2019.

Atenţie! Studenţii care au plagiat trebuie să refacă obligatoriu lucrările plagiate.