Introducere în Sociologie

                                     Alcătuirea notei

 Nota finală este alcătuită astfel:

  • 5 puncte activitatea de seminar (activitate la ore - 2 puncte; test - 1.5 puncte; referat - 1.5 puncte)
  • 5 puncte examenul (pentru a obţine notă de trecere, este nevoie să luaţi cel puţin nota 5 din 10 în examen)